Skogsfinska anor

Mina skogsfinska anor

Släkten på min pappas sida kommer från finnskogen. Då det var vanligt att skogsfinnar gifte sig med andra med skogfinsk bakgrund, så har jag hittat många finska släkter bland mina anor. I början var förmodligen språk och kulturell bakgrund viktigt, men även i senare generationer så har valet av partner ofta blivit andra med skogsfinska anor. Då har det berott på geografiska förhållanden, då alla som bott i närområdet varit ättlingar till skogsfinnar. Nu är språket och kulturen sedan länge glömd, men vi vet ändå att vi kommer från finnskogen. För de flesta är även släktnamnen bortglömda, men nyfikenhet har gjort att jag letat upp dem och lagt in dem i mitt släktträd. 

Släktträd

Här nedan hittar du min farfar och farmors släktträd.


Anor från brukssamhälle

Det har visat sig att min mammas fästman och jag har många gemensamma anor i Gustava socken, så jag har även forskat i hans släkt.


Finska anfäder

Ända sedan jag var barn har jag vetat att den plats där min far växt upp kallas finnmarken och att jag har anfäder som kom till Sverige från Finland på 1600-talet. Vilka finnar och hur många olika släkter det rör sig om har jag tagit reda på i min släktforskning. Läs gärna mer på min sida om finska anfäder. 

Skogsfinnarnas kultur och sedvänjor

Varför kom skogsfinnarna till Sverige och vad var det som var speciellt med de skogsfinska sedvänjorna och kulturen? Hur skiljde den sig från den svenska? Läs en kortfattad beskrivning på sidan i länken här nedan. 

Sockenstudier

Min släktforskning har gett mig en inblick i hur människor levde i de socknar där skogsfinnarna bodde. I sockenprotokollen i Norra Ny och Gottlunds dagbok har jag hittat exempel på hur relationen kunde vara mellan skogsfinnar och svenskar i det området. Du hittar min artikel i länken nedan.    

I sockenprotokollen i Rämmen hittade jag ingenting som visade på att det förekom generaliserade beskrivningar om skogsfinnarna som grupp. Här har jag istället gjort en socioekonomisk och genealogisk studie över skogsfinnarnas ättlingar. Jag har kartlagt släktskapet mellan bergsmän, sexmän och socknens fattighjon. Dessutom har jag beskrivit fattigvården och regelverket i början av 1800-talet.


Läs mer i länkarna nedan.