Inledning

60gradernord


På den 60 breddgraden och däromkring – en skildring av människors liv i finnbygd och svenskbygd. Vad var lika? Hur skiljde det sig åt och varför?

Inledning


Det jag kommer att skriva om på denna hemsida är ett antal levnadsöden under 400 år i Värmland och Dalarnas svenskbygd och finnmark.


Du har inte hamnat i en färdig forskningsrapport utan arbetet pågår ständigt. Efter hand kompletterar jag med nya upptäckter och nya perspektiv. 


Min ambition är inte bara att forska på min egen släkt. Istället vill jag skriva mikrohistoria. Jag vill berätta den lilla människans historia, hur vanliga människor lever sina liv. Det vill jag sätta i ett större sammanhang.

 

Många små berättelserna ur vanliga människors liv blir ett underlag som skapar vår gemensamma historia. Vår historia är inte bara kungar, krig och politiska beslut och  strömningar, utan det som betyder något är hur allt detta påverkar vanligt folk.


Mitt lilla bidrag kanske kan vara en liten hjälp på vägen till en större förståelse för hur allting en gång var?

Träd som hänger ihop

Jag är mer intresserad av relationer än personer. Det är snarare  processerna jag vill förstå, inte alla detaljer. Vad hade de för socialt liv och vem delade de vardag och fest med? Vem gifte de sig med och  varför gjorde de det valet? Hur blev det för kvinnorna när männen försvann och de fick ett oäkta barn att försörja? Hur påverkade den höga dödligheten livsförhållandena? Hur gick det för kvinnorna när männen dog och hur gick det för de barn som förlorade båda föräldrarna?


Flera släktträd som hänger ihop är mitt stöd i arbetet med  att studera processer och relationer i historien.


Skogsfinska anor

På min fars sida kommer anorna främst från socknarna i Tyngsjö, Gustav Adolf, Norra Råda, Järna, Äppelbo, Säfsen, Nås, Norra Ny och Östmark. Från samma områden kommer även min mammas särbo och våra träd går ihop på flera ställen. Till stor del är människor i den släktgrenen ättlingar till skogsfinnar som bosatte sig i området under 1600-talet.


Här hittar du länken till mina skogsfinska anor.

Anor från svenskbygd.

På min mors sida har jag stark anknytning till socknarna Lima, Malung, Transtrand, Gagnef och Mockfjärd. Det som är karaktäristiskt i dessa områden är säterbruket. Människor flyttar inte många kilometer när de gifter sig, så trädet är fyllt av multipla släktskap.


Mer information i länken om mina anor från svenskbygd.

Temasidor

Halva släkten är från finnskogen, den andra
halvan från svenskbygden. I denna länk får du läsa mer om skillnader och likheter mellan dessa områden. Här hittar du temasidor om bland annat familjelivet, om de oäkta barnen, prästerskapet och emigrantionen till Amerika. 


Läs mer om detta här: