Temasidor

Människoöden på den sextionde breddgraden

Släktforskning genererar oftast långa rader av namn och årtal och det är inte ofta vi får information som ger lite mer kunskap om hur våra anmödrar och anfäder levde sina liv. Ibland har vi turen att hitta lite mer i källorna, som ger kött på benen för att få en djupare kunskap om hur det kunde vara att människa i ett annat århundrade.


  • Hur var det att vara kvinna förr? Hur blev deras liv om de hade oturen att få ett barn utan att vara gifta? Ett så kallat oäkta barn.
  • Vilka var det som valde en yrkeskarriär som präst och vilka gifte prästerna och deras döttras sig med?
  • Vad var orsaken till att 1,5 miljoner svenskar valde att lämna Sverige och flytta till Amerika?


I länkarna här nedan finns exempel från mitt mitt eget släktträd. Jag analyserar mina upptäckter och försöker sätta in dem i ett historiskt sammanhang.


DNA som stöd i släktforskningen ger nya möjligheter att hitta sanningen om våra anfäder och anmödrar. Dessutom har det gett mig nya vänner och DNA-kusiner runt om i hela världen! Tänk vad släkten rört på sig genom historien.    

Temaområden

Familjeliv

Ofta läser vi om män som begått brott, men hur blev det för deras fruar och barn? Hur drabbades familjerna dåtidens fattigdom och hur blev det för dem när när svälten drog fram i landet? Att vara präsfru kanske innebar en relativt hög status i samhället, men hur var det att leva med en make som inte var så snäll och omtyckt. Läs mer om dessa öden på sidan om familjeliv.

Emigranter
Under 1800-talet och 1900-talets första årtionden emigrerade 15, miljoner svenskar från Sverige främst till Amerika. Orsaken varierade. Några sökte efter bättre ekonomiska förhållanden, andra ville ha frihet, rätt till yttrandefrihet och rätt att utöva sin religion. Sen kunde det vara så att det fanns plikter i Sverige som några ville slippa undan, exempelvis försörjningen av ett utomäktenskapligt barn. Vissa var äventyrare, andra ville bara skapa sig ett tryggt och bättre liv.


Bland mina anor har jag hittat olika orsaker. Läs mer i länken om Amerikautvandrarna.

Oäkta barn

Vi läser ofta om hur illa det kunde gå för kvinnor som fick barn utom äktenskapet. Även barnen fick en sämre start i livet än de som var födda i äkta säng.


Bland mina anmödrar finns många som fått barn utom äktenskapet. Jag har hittat en stor skillnad mellan förekomsten i olika socknar. Hur stigmatiserande var det att få barn eller vara barn utom äktenskapet och kan det finnas en skillnad beroende på samhällsklass och geografisk plats?

Präster

Hittar du en präst bland dina anor, så hittar du ofta flera. Det jag upptäckt bland mina egna anfäder som var präster är att de ofta gifte sig med prästdöttrar. Prästerna är ofta omnämnda i olika källor. Det innebär att här finns mycket intressant information att hämta, som kan spegla en del av samhället de levde i med änkekonservering och annat intressant. prästerna hittar jag både i mitt skogsfinska träd och i svenskbygden.


Läs mer om vilka präster jag har bland anorna i länken om präster. 

Brott och straff

Även om de flesta bland mina anor aldrig begått något brott, så finns det några undantag. Om dessa personer vi hittar information i olika källor, då de blev dömda i domstol. Vad begick de för olika typer av brott och vad fick de för straff? Om detta kan du läsa mer i länken här nedan om brott och straff.

DNA i släktforskningen

Möjligheten att skicka in ett DNA-test för att ytterligare karlägga och bekräfta släktband har inneburit en revolution i släkforskningen. Här kan du läsa mer om hur DNA-test har hjälp mig och mina DNA-kusiner i sökandet efter våra rötter.