Präster

Präster

Transtrands kyrka

Att hitta en präst bland sina anor är som att hitta en trattkantarell i skogen. Hittar du en så hittar du flera. Präster gifte sig i ofta med prästdöttrar, vilket är förklaringen till detta.


Om just präster finns ofta mycket skriftligt material att fördjupa sig i.  Präster var högt ansedda personer i socknen och deras uppdrag hade hög status.Vad de gjorde och hur de levde sina liv påverkade alla människor i socknarna där de verkade.


Mycket av den skriftliga dokumentation som finns från äldre tider är sammanställd av socknens kyrkoherdar, så dessa människor har i stor utsträckning bidragit till att ge oss en bild av hur samhället fungerade ute i landets socknar.


Det som mest intresserar mig vad gäller prästerna är hur det gick för deras barn, barnbarn och barnbarns barn, det vill säga prästens ättlingar? Eftersom mina anor i stort sett består av helt vanliga bönder, så är det intressant att få inblick i var på vägen prästättlingarna blev vanliga bönder och skogshuggare och vad det var som orsakade detta?


Prästerna och deras hustrur syns i källorna olika mycket, beroende på när de var verksamma och vad de gjorde. I källorna hittar vi exempel på änkekonservering och prästdöttrar och söner som inte riktigt uppförde sig som deras far och mor förväntade sig.


I länkarna på denna sida hittar du mer information om de präster jag hittat bland mina anor.

Kyrkoherde Lars Restadius

Kyrkhoherde Lars Restadius var en säregen person som det skvallrades om när han var verksam i Trandstrand och Lima vid 1800-talets början. Han var inte omtyckt av alla och många skriftliga redogörelser finns om honom och hans liv.


Jag har skrivit en artikel om Lars, hans fruar och alla barnen. Det är inte bara en familjeskildring utan det ger även en bild av hur det kan ha varit att leva i Lima vid 1800-talets början. Den handlar om de människor som fanns runt omkring honom. Hur luktade flickorna och hur såg de ut? Vad dansade de för danser? Hur påverkades prästgården när skörden slog fel och hur kan det då ha påverkat andra som levde i bygden.


När Carl-Axel Gottlund hade vägarna förbi Lima 1817, så stannade han några dagar hos familjen Restadius. Skvaller och Gottlunds redovisningar har gett oss en unik inblick i hur de levde sina liv.


Läs hela artikeln i dokumentet nedan. Artikeln har även varit publicerad i Öfre Gäldet, en medlemstidning för hembygdsföreningarna i Malung, Lima och Transtrand.

Präster bland anorna

Du hittar en länk till prästernas släktträd om du trycker på länken med deras namn.


LIMA

Min närmast anfader som var kyrkoherde är Lars Restadius, som var verksam i Transtrand och Lima.

Lars Restadius hustru Elisabeth Nedrins farfar var kyrkoherde Olaus Nedrin

Olaus Nedrins hustru Kristina Georgia Andersdotter var dotter till Andreas Georgii Hedemorensis.

Andreas Georgii Hedemorensis hustru Britta Larsdotter Fahlandra var dotter till kyrkoherde Laurentius Andreae Fahlander.

MALUNG

Bland Malungsanorma har jag hittat Hermannus Pauli Angermannus och hans son Paulus Hermanni Valensis. Paulus tjänstgjorde i Lima. 

Paulus Herminni Vallensis son Hermannus Pauli Orostander gifte sig med Kerstin prästdottern Kerstin Sevillia. Hennes far var Olaus Olai Sudermannus. 

GAGNEF

I Gagnef har jag hittat Sacellanen Laurentius Johannes Lillhärensis

ÖVRE ULLERUD

I Övre Ullerud  hittar jag Benedicktur Andreae Westgotus.

EKSHÄRAD

I Ekshärad finns stamfadern till en av Karlstads stifts förnämsta prästsläkter, Jon Raeff och hans son Ericus Jonae.

Präster bland andras anor

Jag har även hittat andra präster när jag forskat på min egen släkt. Även de får vara med här fastän de inte har något släktskap till mig.


Lars Restadius första hustru var prästdottern Margareta Maria Esselia. Hon var änka efter kyrkoherde Mattias Forström.

Lars Restadius fjärde hustru var änka efter kyrkoherde Johan Leufquist i Venjan.